अन्तर्वार्ता

‘बालबालिकाहरू राष्ट्रको भविष्य र भोलिका नागरिक भएकाले उनीहरूलाई गर्भावस्थाबाटै सुशासनको प्रोग्रामिङ सिकाउनु पर्छ।’ : राम प्रसाद पाण्डे
अन्तर्वार्ता, भिडियो

‘बालबालिकाहरू राष्ट्रको भविष्य र भोलिका नागरिक भएकाले उनीहरूलाई गर्भावस्थाबाटै सुशासनको प्रोग्रामिङ सिकाउनु पर्छ।’ : राम प्रसाद पाण्डे

https://www.youtube.com/watch?v=C6rt5i7CP7A
‘गण्डक जल’ सिचाइसँगै धर्मिक/सांस्कृतिक महत्व छः सिचाइ कार्यालय प्रमुख रनधिर कुमार शाह
अन्तर्वार्ता, भिडियो, विचार

‘गण्डक जल’ सिचाइसँगै धर्मिक/सांस्कृतिक महत्व छः सिचाइ कार्यालय प्रमुख रनधिर कुमार शाह

https://youtu.be/oL8ddeaPfX4 Advertisement
‘अनोमाघाटलाई नेपालको बोधगायाको रुपमा विकास गर्नेछौ।’ प्रमुख प्रशासिय अधिकृत बुद्ध प्रकाश पौडेल
अन्तर्वार्ता, भिडियो

‘अनोमाघाटलाई नेपालको बोधगायाको रुपमा विकास गर्नेछौ।’ प्रमुख प्रशासिय अधिकृत बुद्ध प्रकाश पौडेल

https://youtu.be/mr14uzsfnY0 Interview Video Advertisement