‘बालबालिकाहरू राष्ट्रको भविष्य र भोलिका नागरिक भएकाले उनीहरूलाई गर्भावस्थाबाटै सुशासनको प्रोग्रामिङ सिकाउनु पर्छ।’ : राम प्रसाद पाण्डे

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *